Radzanów 01.06.2020r.

 

RŻL.6220.2.2020

   

OBWIESZCZENIE  

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, zwanej dalej „Kpa”) art. 74 ust. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283.), w związku z art. 49 Kpa, Wójt Gminy Radzanów zawiadamia Strony, że prowadzi postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek z dnia 1 czerwca 2020r Urzędu Gminy w Radzanowie, reprezentowanego przez Wójta Gminy Radzanów, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodynie Górne.

 

Z treścią wniosku i z jego załącznikami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Radzanowie od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1500 w pokoju nr 7.

 

 


Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

1.   Urząd Gminy w Radzanowie, Radzanów 92a, 26-807 Radzanów

  2.  Tablica sołectwa Młodynie Górne

  3.  Tablica sołectwa Młodynie Dolne

 

 

 

Po upływie terminu uwidocznienia
obwieszczenia, obwieszczenie należy
niezwłocznie przesłać na adres
Urząd Gminy w Radzanowie,
 Radzanów 92a.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-03 07:45:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-03 07:45:05
  • Liczba odsłon: 917
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408842]

przewiń do góry