Rozstrzygnięcie

otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

 

          W dniu 30 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radzanowie odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konkurs ogłoszony został 06 kwietnia 2018 r.  Zgodnie  z  ogłoszeniem  termin  na  składanie  ofert  wyznaczono do dnia 30 kwietnia 2018 r.                                                                                    Do Urzędu wpłynęło w terminie: 1 oferta.

          Po sprawdzeniu oferty Komisja Konkursowa przyznała punkty złożonej ofercie oraz zaproponowała wysokość przyznanej dotacji. Wójt Gminy Radzanów zaakceptował propozycje komisji konkursowej i przyznał  dotację  w  następującej wysokości:

Lp

Nazwa organizacji /osoby prawnej

Nazwa zadania

Tytuł zadania

Przyznana

kwota zł

 

1.

 

„Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej

 

Organizacja różnorodnych form upowszechniania kultury, w tym imprez kulturalnych i rekreacyjnych; Organizacja form upowszechniania kultury fizycznej i sportu – propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu jako profilaktyka antyalkoholowa;

 

Jarmark Czarnociński

 

5.000,00

Radzanów, 07.05.2018 r. 

Wójt Gminy

Sławomir Kruśliński

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-05-07 14:22:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-07 14:22:28
  • Liczba odsłon: 897
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408781]

przewiń do góry