Radzanów, dnia 10.05.2019 r.

PROTOKÓŁ

z wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego na przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń   dla nauczycieli w ramach projektu nr RPMA.10.01.01-14-a204/18 pn. Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów

 

I.             Dotyczy wyboru wykonawcy, któremu zlecona zostanie realizacja następującej usługi:

1.       Realizacja szkoleń dla 5 nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej im. D. F. Czachowskiego w Bukównie Szkolenie dla nauczycieli: Metodyka pracy z robotami edukacyjnymi systemu Makeblock w szkole podstawowej   – 30 godzin

2.       Realizacja szkoleń dla 7 nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Czarnocinie - Szkolenie dla nauczycieli: Metodyka pracy z robotami edukacyjnymi systemu Makeblock w szkole podstawowej – 30 godzin

3.       Realizacja szkoleń dla 8 nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rogolinie - Szkolenie dla nauczycieli: Metodyka pracy z robotami edukacyjnymi systemu Makeblock w szkole podstawowej – 30 godzin

II. W dniu 10.05.2019 r. o godz. 10:15 Zamawiający dokonał otwarcia ofert złożonych w Urzędzie Gminy w Radzanowie, Radzanów 92A, 26-807 Radzanów  w odpowiedzi na zapytanie  ofertowe zamieszczone na stronie  https://ugradzanow.bip.org.pl w dniu 02.05.2019 r

W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. 10.05.2019 r. do godz. 10.00 wpłynęła 1 oferta złożona przez  oferenta firmę   TROBOT EDUKACJA   Grzegorz Troszyński   ul. Lelewela 4, 99-300 Kutno

III. Oferta spełniła niezbędne wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym. Oferent spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

 IV. Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1 -złożoną przez:    TROBOT EDUKACJA   Grzegorz Troszyński   ul. Lelewela 4, 99-300 Kutno

Wyboru firmy dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w zapytaniu ofertowym pkt. VII.

Lp.

Nazwa Firmy

Data wpływu Oferty do Zamawiającego

Kryterium ceny brutto

Suma punktów

1

TROBOT EDUKACJA   Grzegorz Troszyński   ul. Lelewela 4, 99-300 Kutno

09.05.2019 r.

10.000,00 zł

100 pkt

V. Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał ofertę, która spełnia wymagania Zapytania ofertowego, mieści się w środkach jakie zostały przeznaczone na realizację zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w kryterium „cena brutto”.

VI.   Uzasadnienie odrzucenia oferty: Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

VII. Termin podpisania umowy: O terminie podpisania umowy wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie.

 Na tym protokół zakończono.

Wójt Gminy

                                                                                               Sławomir Kruśliński
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-05-13 16:48:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-13 16:59:31
  • Liczba odsłon: 865
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408845]

przewiń do góry